Moshonisia Tarihi 

  Osmanlı rumlarının Cunda’ya Moshonisi(Kokulu Ada) Mosconissidediğinden söz etmiştik. Bunun için Ortaçağ’da yaşamış Moshos adlı bir korsanın, barınağı buradaydı, isim bundan kaynaklanıyor derler.

   Gerçekten, Cunda’nın hemen arkasında, dar ve sığ bir boğazın ayırdığı adanın eski adı “Moshos”‘tur. Ayvalıklıkarın Mosco biçiminde söyledikleri ada…Bu ad zamanla tüm ada için kullanılır olmuştur.

   Başkaları da bu Ay Işığı Manastırıadada yetişen bitkilerin, yaydıkları güzel kokudandır bu ad; Bazılarıysa kuzeybatı rüzgarlarının kuzey boğazından ve Tanrısal dağ İda dan (Kaz Dağı) getirdiği temiz havadır derler.

   Biz son iki görüşe katılarak, şöyle bir senteze varıyoruz; bu adanın o eski adı, zengin bitki örtüsünden çıkan kokuların ve denizden gelen iyot, oksijenle birleşiminden kaynaklanmaktadır!…

   Muhteşem bir doğaya ve benzersiz lezzetlere sahip olan Cunda Adası’ndan kaynaklarda ilk bahseden “Tarihi Babası” olarak bilinen Heredot’tur. Büyük Yunanlı tarihçinin M.Ö. 454-459 yıllarında Ekatonisos adıyla anlattığı belgede bu isim hala bilinmektedir. Cunda, güzellikleriyle de ziyaretçilerinin ilgisini çekerek son yılların en gözde turizm merkezlerinden biri haline gelmiştir.

 Cunda Adası’nın Cunda Adasıdiğer ismi olan “Alibey”, Kurtuluş Savaşı’nda padişahın “Yunanlılara teslim olun!” emrine karşı gelerek silahlı mücadeleye başlayan ilk birliğin kumandanı Yarbay Ali ÇETİNKAYA’ya ithaftır. Ada önceki yıllarda Cunda ve Moshonisia adlarıyla biliniyordu.